การ์ดแต่งงาน

การทำ การ์ดแต่งงาน  สามารถทำให้สวยงามได้หลายวิธี เช่น การใช้กระดาษการ์ดอาร์ต  การใช้กระดาษชานอ้อย การใช้กระดาษสา การใช้กระดาษที่ทำมาจากเศษกระดาษอีกทีหรือที่เรียกว่ากระดาษรีไซเคิลหรือกระดาษน้ำตาล การใช้กระดาษที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ซึ่งกระดาษแต่ละประเภทก็ทำให้งานออกมาแตกต่างกัน อารมณ์ของกระดาษให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันอย่างมาก เช่น กระดาษรีไซเคิลหรือกระดาษนำ้ตาล จะให้ความรู้สึกว่ามีการประหยัดค่าใช้จ่าย หรือกระดาษที่นำเข้ามาจากต่างประเทศจะให้ความรู้สึกหรูหรา มีระดับ มีราคาสูง แลดูดี มีรสนิยม เพราะกระดาษที่นำเข้ามาจากต่างประเทศนี้มีพื้นผิวของกระดาษที่เรียบแต่มีความรู้สึกที่หรูหราสวยงาม มีเท็กซ์เจอร์ที่สวยงามมาก แตกต่างจากกระดาษทั่วไป และยังมีความหนามากน้อยเลือกได้ตามความต้องการของคู่บ่าวสาว
           การ์ดแต่งงาน สามารถพิมพ์ได้หลายวิธี เช่นใช้กระดาษสีขาวที่มีเท็กซ์เจอร์เล็กน้อยนำมาปั้มฟอยล์เงินหรือปั้มฟอยล์ทอง โดยที่ไม่ต้องพิมพ์สีลงไป ก็ให้ความรู้สึกที่เรียบหรู  หรือหากคู่บ่าวสาวต้องการพิมพ์สีลงไปที่ตัวการ์ดก็ได้ โดยสามารถพิมพ์เป็นสีเดียว หรือสองสี แล้วนำ การ์ดแต่งงาน มาปั้มฟอยล์ทองหรือปั้มฟอยล์เงิน รวมทั้งปั้มนูน เพื่อเน้นส่วนที่สำคัญเช่น ชื่อของคุณบ่าวสาวนั้น หรือจะเน้นที่ตัวอักษรย่อ ที่อยู่ด้านหน้าของการ์ดก็ได้ ซึ่งก็ได้รับความนิยมอยู่เสมอมา บางทีก็มีการนำเอาการ์ดไปเคลือบหลังจากพิมพ์แล้ว โดยสามารถเคลือบได้ทั้งเคลือบด้าน หรือเคลือบยูวีเฉพาะจุด หรือเคลือบหนัง หรือเคลือบยาง ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน ซึ่งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับงบประมาณที่ตั้งไว้ของคู่บ่าวสาวนั้นการทำ การ์ดแต่งงาน  สามารถทำให้สวยงามได้หลายวิธี เช่น การใช้กระดาษการ์ดอาร์ต  การใช้กระดาษชานอ้อย การใช้กระดาษสา การใช้กระดาษที่ทำมาจากเศษกระดาษอีกทีหรือที่เรียกว่า

การ์ดแต่งงาน การ์ดที่ต้องใช้ทุกงานแต่งงาน

การใช้งาน การ์ดแต่งงาน จะใช้ต่อเมื่อ ชายและหญิงตกลงที่จะแต่งงานกัน โดยญาติของทั้งสองฝ่ายได้ยินยอมให้จัดงานได้ การแต่งงานนี้สามารถจัดได้ทั้งช่วงเช้า กลางวัน และตอนค่ำของวัน จัดงานได้ทุกฤดู

การใช้ การ์ดแต่งงาน เป็นการบอกกล่าวให้ญาติ พี่น้อง เพื่อนฝูง หรือคนรู้จักกัน สนิทชิดเชื้อ ได้มาร่วมงานแต่งงาน ได้มาร่วมยินดีในงานวันดังกล่าว ซึ่งมักจะใช้การ์ดที่มีการออกแบบที่สวยงาม และแสดงถึงความรักที่มีต่อกันระหว่างเจ้าสาว และเจ้าบ่าว ซึ่งมีวิธีการผลิตได้หลายรูปแบบมาก เช่นการพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ออฟเซ็ต หรือการพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ดิจิตอล

คุณภาพที่ได้จากพิมพ์ด้วยวิธีที่แตกต่างกัน ย่อมทำให้ การ์ดแต่งงาน มีความสวยงามแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจน ถึงแม้ว่าจะมีความพยายามทำให้ใกล้เคียงกัน แต่ก็ยังมีความแตกต่างกันอยู่ ทั้งนี้เพื่อให้การ์ดมีความสวยงามมากย่ิงขึ้น คู่บ่าวสาวสามารถเพิ่มออปชั่นที่งานหลังพิมพ์ เช่นปั้มนูน ปั้มฟอยล์ทองหรือเงินได้ รวมทั้งยังสามารถเคลือบยูวีเฉพาะจุดได้อีกด้วย ในบางกรณียังทำเป็นการ์ดป๊อปอัพเพื่อให้เกิดความแตกต่าง ไม่ซ้ำใครได้อีกด้วย