โรงพิมพ์ ถุงกระดาษ กล่องบรรจุภัณฑ์

รับออกแบบสิ่งพิมพ์

โดยที่ทำกันอยู่ทุกวันนี้ เป็นการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ออกแบบสิ่งพิมพ์ เพื่อให้ โรงพิมพ์ สามารถทำงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีการทำงานที่ถูกต้อง แม่นยำ

โปรแกรมที่ใช้ออกแบบ

ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการออกแบบสินค้า หรือบริการ ได้แก่โปรแกรม Ilustator และ Photoshop โดยการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ หรือถุงกระดาษที่มีความสวยงาม มีการทำงานที่ซับซ้อน ผู้ใช้จะต้องมีความรู้ ความสามารถในการทำงานตั้งแต่เริ่มกระบวนการในการคิด ร่างต้นแบบ การจัดทำต้นแบบจากคอมพิวเตอร์มาเป็นกระดาษและมีการลองใส่สินค้าลงไปในตัวต้นแบบนั้นๆ เพื่อให้ได้ขนาดที่แท้จริง หากว่าไม่พอดีกัน จะต้องมีการแก้ไขจนกว่าจะได้ตัวต้นแบบที่ถูกต้องนั้น

การทำต้นแบบของ โรงพิมพ์

การทำต้นแบบนั้น จะต้องใช้ความชำนาญของผู้จัดทำพอสมควร เพื่อให้ได้ขนาดที่ต้องการ และมีความถูกต้องแม่นยำ หากเกิดข้อผิดพลาดและไม่ได้รับการแก้ไข จนนำไปสู่การจัดทำสิ่งพิมพ์ในกระบวนการผลิตแล้ว จะเกิดความเสียหายอย่างมาก การแก้ไขของ โรงพิมพ์ ทำได้อย่างเดียวคือ การพิมพ์งานนั้นใหม่ทั้งหมด เพราะว่ากระดาษเมื่อพิมพ์ไปแล้ว ไม่สามารถ ลบหรือต่อเพิ่มขนาดของกระดาษได้อีกเลย

 

โรงพิมพ์ รับพิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์ ถุงกระดาษ สติ๊กเกอร์

โรงพิมพ์ ของเรา รับผลิต และออกแบบ กล่องบรรจุภัณฑ์  ถุงกระดาษ และสติ๊กเกอร์ ที่มีคุณภาพดี ในราคาที่เหมาะสม รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญพิเศษทางด้านบรรจุภัณฑ์ มีทีมงานที่มีประสบการณ์ทางด้านบรรจุภัณฑ์มากว่าสิบปี มีทำงานแบบครบวงจร

ถุงกระดาษ ที่ทางเรารับผลิตและออกแบบ มีคุณภาพที่ดีโดยใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งลูกค้าที่เป็นบริษัทชั้นนำต่างๆ ก็ยอมรับในคุณภาพของถุงกระดาษที่ทางเราผลิตให้

ถุงกระดาษ สามารถทำได้ทั้งกระดาษน้ำตาล กระดาษปอนด์ กระดาษการ์ดขาว กระดาษกล่องแป้ง และกระดาษอาร์ต ซึ่งความสวยงามจะขึ้นอยู่กับดีไซน์และสินค้าที่นำไปใช้ด้วย  การที่ลูกค้านำถุงกระดาษไปใช้ใส่สินค้าของตนเอง ก็ช่วยให้สินค้าดูดี มีรสนิยมที่แตกต่างกับสินค้าที่มีอยู่ในท้องตลาดทั่วไป  และถึงแม้ว่าจะมีคนรับผลิตมาก แต่ลูกค้าส่วนใหญ่ก็ให้การยอมรับในการผลิตของ ทางทรงเกียรติ์ การพิมพ์ เป็นอย่างมาก