โรงพิมพ์ รับงานทั่วไป ทั้งกระดาษและสติ๊กเกอร์

งานพิมพ์กระดาษ และสติ๊กเกอร์ โรงพิมพ์ สามารถทำได้ ซึ่งใช้เครื่องพิมพ์ที่มีคุณภาพ พิมพ์ได้ตั้งแต่ 1 สี จนถึง 4 สี แต่ก็มีงานที่ลูกค้าต้องการสีพิเศษ หรือสีที่ต้องการให้เหมือนกับตัวอย่าง ซึ่งเครื่องพิมพ์ทำไม่ได้ แต่ต้องผสมสีใหม่นอกเครื่องพิมพ์

โรงพิมพ์ ทำงานที่เป็นทั้งกระดาษและสติ๊กเกอร์ แต่ก็มีบางงานที่เป็นพลาสติกก็สามารถทำได้ แต่ต้องเป็นแบบบางๆ เพื่อให้เข้าเครื่องพิมพ์ได้ การรับงานพิมพ์ทั่วไป เป็นงานง่ายๆ ไม่มีความซับซ้อนอะไร พิมพ์เสร็จแล้วก็ตัดส่งลูกค้าได้เลย

กล่องบรรจุภัณฑ์ หรือหนังสือ เป็นงานที่ถนัดของ โรงพิมพ์ งานที่ไม่ยาก โรงพิมพ์ทั่วไปสมารถทำได้เป็นอย่างดี ส่วนสติ๊กเกอร์ เป็นงานง่ายที่ทำได้ดีไม่แพ้กัน