โรงพิมพ์ออฟเซ็ท

โรงพิมพ์ออฟเซ็ท

การพิมพ์สิ่งพิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ท  เป็นระบบที่นิยมใช้มากที่สุดในปัจจุบัน  เพราะมีความคล่องตัวในการจัดอาร์ตเวิร์ค ออกแบบการพิมพ์ได้ไม่ยุ่งยาก ให้งานพิมพ์ที่สวยงาม  และด้วยวิทยาการการทำฟิล์มและการแยกสีในปัจจุบัน  ยิ่งทำให้การพิมพ์ได้จำนวนที่มากในราคาถูกลง  การพิมพ์ระบบออฟเซ็ทจึงเป็นที่นิยมมากที่สุดในโลก  ด้วยความที่ให้ภาพชัดเจนสวยงามและต้นทุนต่ำนี่เอง

การพิมพ์ระบบออฟเซ็ทมีหลักการคือ  ใช้แผ่นแม่พิมพ์โลหะพื้นแบนมายึดกับลูกโมแม่พิมพ์ (Plate cylinder)  ซึ่งมีลูกกลิ้งน้ำ(Water roller)ทาน้ำบนแผ่นแม่พิมพ์  และมีลูกกลิ้งหมึกทาหมึกลงบนแผ่นแม่พิมพ์  แล้วจึงถ่ายทอดลงบนลูกโมยาง  ซึ่งลูกโมยางนี้จะนำหมึกไปติดลงกระดาษอีกที  ส่งผลให้กระดาษนั้นได้ชิ้นงานตามที่ต้องการ  ในการพิมพ์ชิ้นงานแต่ละครั้งในระบบออฟเซ็ทจะใช้ลูกโม 3 ลูกที่ขนาดเท่าๆกันเป็นตัวรับถ่ายทอดการพิมพ์ลงบนกระดาษ  ในกระบวนการที่ภาพหรือตัวอักษรผ่านลูกโมยางจะสลับซ้ายเป็นขวา  แต่เมื่อพิมพ์ลงกระดาษแล้วก็จะกลับสู่ด้านปกติ  นอกจากนี้ยังมีหลักการอีกอย่างคือ  น้ำกับน้ำมันจะไม่รวมตัวกัน  ซึ่งบนแผ่นแม่พิมพ์นั้นจะมีทั้งส่วนน้ำและน้ำมัน  ในบริเวณที่ไม่มีภาพจะเป็นส่วนรับน้ำและผลักความชื้นออกจากบริเวณ  ส่วนที่มีภาพจะเป็นสารเคมีจำพวกเดียวกับหมึกพิมพ์คอยรับน้ำหมึกและผลักน้ำมันออกไป

หลักการถ่ายทอดภาพของโรงพิมพ์ระบบออฟเซ็ทสรุปเป็นพื้นฐานเรียกว่า ระบบ 3 โม คือ

  1. โมแม่พิมพ์ คือการใส่เพลทแม่พิมพ์ออฟเซ็ท
  2. โมผ้ายาง หมายถึงยางที่เป็นตัวรับหมึกพิมพ์ออฟเซ็ท
  3. โมแรงกด คือการกดกระดาษกับยางรับหมึกพิมพ์ออฟเซ็ท

การพิมพ์ออฟเซ็ทมี 3 ขั้นตอน คือ

  1. งานก่อนพิมพ์ ต้องตรวจสอบความถูกต้องของแม่พิมพ์ รายละเอียดงาน รวมถึงความพร้อมของอุปกรณ์ต่างๆ
  2. งานขณะพิมพ์ ก่อนพิมพ์ต้องวอร์มเครื่อง ตรวจสอบการป้อนม้วนกระดาษ และปรับสภาพเครื่องให้พร้อมต่อการพิมพ์งานนั้นๆ
  3. งานหลังพิมพ์ กระบวนการจะเริ่มหลังจากพิมพ์ออฟเซ็ทสิ้นสุดลง แบ่งเป็นงานแปรรูป(การตัด เข้าเล่ม เย็บ พับ)และงานสำเร็จ(ความต้องการต่างๆของลูกค้า เช่น ทำลวดลาย หรือพิมพ์รอยนูน)

สาเหตุที่โรงพิมพ์ระบบออฟเซ็ทให้งานที่มีคุณภาพดี  เพราะมีการถ่ายทอดภาพลงผ้ายางแบลงเกต  แล้วจึงถ่ายลงกระดาษ  ส่งผลให้การถ่ายเทหมึกสม่ำเสมอ  นอกจากนี้ยังสามารถใช้เม็ดสกรีนที่ความละเอียดมากๆถึง 175-200 เส้น/นิ้ว  ทำให้ภาพคมชัดสวยงาม  และยังพิมพ์ภาพสีได้สะดวก  เพราะทำการปรับตำแหน่งแม่พิมพ์และกระดาษให้ได้สีที่ตรงกันได้ง่าย  พิมพ์ลงบนกระดาษได้ทุกชนิดตั้งแต่ 60-500 แกรม